Obchodní a provozní podmínky


Obchodní a provozní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě CRENER (prodejce), jehož provozovatelem je Cihla René. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Prodejce přijímá objednávky 24 hodin denně.

Informace o zboží

 • Obrázky na CRENER jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter. Není možné se na základě ilustračního obrázku domáhat rozdílné technické specifikace nabízeného zboží.
 • Veškeré fotografie a texty podléhají autorskému právu a kopírování bez souhlasu majitele může být považováno za porušení autorského práva .
 • Veškeré ceny, včetně akčních nabídek, platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 • Zboží je dodáváno s fakturou nebo paragonem, které případnou nepřítomnost záručního listu výrobce nahrazují (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).
 • U produktu je uváděna cena bez DPH 21%


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu CRENER je závazné a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny při převzetí zboží.
 • Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

Storno objednávky

 • Vaše objednávka je závazná. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve - nejpozději do 24 hodin od přijetí potvrzení objednávky, aby nedošlo k odeslání zásilky (snažíme se o co nejrychlejší odeslání zboží zákazníkovi). Děkujeme!
 • V případě opakovaných stornování objednávky jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo další zboží nezasílat.
 • V případě, že kupující stornuje svoji objednávku později a ta již bude vyexpedována, hradí kupující veškeré náklady spojené s odesláním zásilky .

Způsob doručení zboží, poštovné

 • Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po ČR jako doporučený, cenný nebo obchodní balík. U obchodních balíků pošta garantuje doručení do druhého dne. U jiných druhů zásilek je dodací doba obvykle 2 dny. O odeslání balíčku vás informujeme mailem.
 • V případě nepřítomnosti má být adresátovi zanecháno oznámení o uložení zásilky. Bohužel se stává, že toto oznámení poštovní doručovatel někdy nevyplní a nezanechá! V případě, že zásilku čekáte a stále nedorazila, ujistěte se, že zásilka již není uložená na vaší poště, případně nás informujte na uvedených kontaktech.
 • Při platbě převodem z účtu bude zboží expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.

Dodací lhůta

 • Zboží, které je skladem, expedujeme neprodleně - nejpozději však 1 - 5 pracovních dnů po objednání, nebo obdržení platby na účet (převod peněz bankovním spojením obvykle trvá 3-5 pracovních dnů).
 • U zboží, které není skladem, je dodací lhůta 2-6 týdny. Kupující bere na vědomí, že termín dodání se může prodloužit.
 • Zákazníka informujeme o odeslání zboží prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V případě změny dodací lhůty zákazníka kontaktujeme a domluvíme další postup.
 • Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením.


Převzetí zásilky

 • Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav zda nedošlo při přepravě k poškození zboží . V případě nesrovnalostí nás neprodleně kontaktujte . V opačném případě se má za to, že zásilka byla doručená v pořádku. Kupující se vystavuje riziku,že reklamace tohoto typu nebudou později uznány.

Nevyzvednutí dobírky - smluvní pokuta pro nespolehlivé zákazníky

 • Pokud se nám nevyzvednutá zásilka poslaná na dobírku vrátí, vyzveme Vás k podání vysvětlení a bude Vám nabídnuto opětovné zaslání zboží po úhradě předem, přičemž Vám bude připočteno předchozí poštovné.
 • POZOR: Úložní doba zásilek na České poště je POUZE 10 dní!
  • V případě nevyzvednutí zásilky bude tato vrácena odesílateli. V případě nevyzvednuté dobírky účtujeme dle Obchodních podmínek smluvní pokutu ve výši 500,- kč. V případě neuhrazení pohledávky do 10 dnů bude tato postoupena k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení a pohledávka bude zveřejněna v Registru dlužníků .
  • V případě opakovaného zaslání zboží na dobírku bude k objednávce připočítáno znovu poštovné ve výši daného poštovného.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • V souladu s ustanovením Občanského zákoníku, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či dopisem).
 • Kompletní nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení včetně příslušenství a v původním obalu s přiloženými doklady o koupi, je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.
 • Právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.
 • Náklady za dopravu zpět hradí kupující.
 • Po obdržení vráceného zboží, bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 10 pracovních dnů. Pokud budete chtít vrátit peníze složenkou na adresu, bude Vám připočítán manipulační poplatek 40 Kč.
 • V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.
 • Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu přijetí nebo nepřijetí. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než původním (neporušeném) stavu, je zákazník povinen uhradit náklady za vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • U zboží musí být průvodní dopis s číslem účtu, na který chcete peníze vrátit. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny nejpozději do 10 pracovních dnů po zpětném obdržení zboží.
 • Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 • Neposílejte vrácené zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Vracíme vám pouze peníze za zboží. Prodejce nevrací částku za poštovné!

Reklamace

 • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, pokud bylo zboží doručeno přepravcem bez viditelného poškozené balíku a nebylo odesláno KŘEHKÝM BALÍKEM, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká v případě poškození zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Vždy si zásilku pečlivě překontrolujte. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u České pošty nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.
 • Kupující uplatní reklamaci tak, že prodávajícímu zašle vyplněný reklamační protokol a to buď písemně na uvedenou adresu nebo elektronicky na info@crener.com
 • Výrobek přijímáme v originálním obalu od výrobce. Oprávněná reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se s kupujícím nedohodne jinak).
 • V reklamačním protokolu musí být vyplněno:
  datum přijetí zboží zákazníkem, datum objednávky, název produktu, na který zákazník uplatňuje právo reklamace a jeho množství, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dalšími nezbytnými údaji jsou jméno a adresa kupujícího, jeho telefon a e-mail. Na balík napište “reklamace“.
 • Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu. Kupující zboží odešle na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího.
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží případně i záruční list (pokud byl se zbožím dodán). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
 • V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (např. doprava k zákazníkovi atd.).

Ochrana osobních údajů

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu, s výjimkou přepravce.
 • Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených pro obchodní a marketingové účely pouze naší společnosti.
 • Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
 • Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů.
 • Máte právo požadovat opravu, doplnění, nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.


Závěrečná ustanovení

 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví, způsobené nesprávným používání ochranných přileb které jsou určené pouze k parašutistickým sportům .
 • Ochranné přilby jsou vyráběné pouze pro parašutistické sporty a nesmí být používané k jiným sportům ,také nesmí být používané k jízdě na kole nebo motocyklu .
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i změnu těchto obchodních a provozních podmínek bez předchozího upozornění.
 • Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděné bez DPH které je v české republice 20% . Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky. V případě změny kupní ceny o tom bude kupující neprodleně informován.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na email: info@crener.com . Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.